Group 1 : Wesley Koh Zhi Peng 23 and Thomson Tay Bo Wen 22
http://www.pixton.com/uk/comic/zw79pu0c


Group 2: Dylan Lim (10) Yan Hui (6)
Comic Strip: http://Pixton.com/ic:Z8HGQOLU

Group 3: Grady Ng (02) Tan Ming Shi (21)

Comic Strip: http://Pixton.com/ic:MXVMPMNM

Group 4: Ng Jing Han Dickson(16), Looi Yee Hark(13)

Comic Strip: http://Pixton.com/ic:LPOOLWFR


Group 5: Joel Ng (17), Samuel Yu (22)Group 6: Lim Mingxia (09) Liew Le Qi (08)
Group 7:Lee Zheyi (7) :D and Lu Wenyu (14)

Group 8: Ho Tzyy Yeou


Group 9 : Han Xuyang (003) (Solo)


Group 10: Xavier ong (25) & Ye junyuan (27)


Group 11:


Group 12:Wong YI Kuan 24 Lim Wen Bin 11Group 13: Yu Jiake(28) Xu Zihao(27)


Group 14: Zamen Lin(12) ZhengTian(15)