Presenting to you the work of 3O3

Group 1: Lin Daxin(11) Sebastian Sim(24)
Lin Daxin Sebastian Sim Line Applet2.ggb
Lin Daxin Sebastian Sim Line Applet1.ggb
reflection.docx


Group 2: Lim Xiao Qi (3o309) Lim Xuan Yu (3o310) Wu Xi Yao (3o327)
external image zip.png Lim Xiao Qi Line Applet 1.ggbexternal image zip.png Lim Xiao Qi Line Applet 2.ggb

Reflection: external image msword.png Reflection (geogebra).doc

Group 3: Tok Yin Pin (3O325) Chan Sheng Yao (3O301)


Geogebra
external image zip.png Chan Sheng Yao-lineapplet2.ggb
external image zip.png ChanShengYao-Lineapplet1.ggbexternal image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png Geogebra - reflection.docx


Group 4: Poon Jun Kang Keith 3o320 Matthew Quek 3o316

external image zip.png PoonJunKangKeithlineapplet2.ggb

Group 5:

Group 6: Jarod Chan (3o302) and Collin (3p301)
Jarod ChanLine Applet 1.ggb
Jarod and Collin Line Applet 2.ggb

Group 7: Eugene Pang 3p306


Group 8:

Group 9:

Group 10: Quah Yu Kiat and Ng Wei Xiang
external image zip.png Line Applet 1 Quah Yu Kiat and Ng Wei Xiang.ggb
external image zip.png Line applet 2 Quah Yu Kiat and Ng Wei Xiang.ggb